Soal Mid Semester 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 8 Kurikulum 2013

Selamat Ujian 1Download Soal Pdfnya [DISINI]

Pilihlah jawaban yang paling benar!
1. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, umat Islam mengetahui perintah dan larangan Allah melalui …
a. Al-Qur’an                 c. Nabi
b. Rasul                         d. Malaikat

2. Kitab Allah yang paling lengkap sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yaitu……..
a. Zabur                                            c. Injil
b. Taurat                                           d. Al-Qur’an

3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi…..
a. Daud As                                        c. Isa As
b. Muhammad Saw                        d. Musa As

4. Kitab Zabur di turunkan kepada nabi…….

a. Daud As                                         c. Isa As
b. Musa As                                        d. Muhammad

5. Kitab suci yang turun pada masa pemerintahan Raja Fir’aun adalah …
a. Taurat                                                 c. Zabur
b. Injil                                                     d. Al-Qur’an

6. Kitab Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan menggunakan bahasa……
a. Ibrani                                                 c. Arab
b. Qibti                                                   d. Suryani

7. Bahasa Qithbi adalah bahasa yang digunakan kitab suci …
a. Zabur                                                 c. Al-Qur’an
b. Taurat                                                d. Injil

8. Turunnya kitab Taurat di…….
a. Bukit Tursina                                   c. Goa Hira
b. Gua Tsur                                           d. Laut Merah

9. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ [٢٣:٤٩] dari ayat di atas menunjukkan Allah telah menurunkan kitab…
a. Zabur                                                c. Injil
b. Taurat                                               d. Al-Qur’an

10. Suhuf berarti sahifah yang artinya adalah…..
a. Firman-firman Allah
b. Lembaran wahyu Allah
c. Wahyu yang belum dibukukan
d. Berita tentang keagamaan

11. Di bawah ini nabi yang menerima suhuf adalah nabi…..
a. Syis As                                              c. Isa As
b. Muhammmad Saw                        d. Daud As

12. Nabi Idris As menerima sebanyak….. suhuf
a. 20                                                    c. 10
b. 30                                                    d. 50

13. Al-Qur’an diturunkan di dua kota, yaitu……
a. Mesir dan Suriah
b. Mesir dan Yerusalem
c. Mekah dan Madinah
d. Irak dan Mesir

14. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah Malaikat….
a. Mikail                                          c. Munkar
b. Jibril                                            d. Nakir

15. Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama…
a. 25 tahun 5 bulan 15 hari
b. 24 tahun 4 bulan 14 hari
c. 23 tahun 3 bulan 13 hari
d. 22 tahun 2 bulan 22 hari

16. Al-Qur’an terdiri dari ….. juz, …. surat.
a. 144 dan 30                                        c. 30 dan 114
b. 30 dan 666                                        d. 66 dan 30

17. Wahyu Nabi Muhammad Saw yang pertama turun dalam Al-Qur’an adalah….
a. Al-Isra’ ayat 1-5
b. Al-Maidah ayat 3
c. Al-‘Alaq ayat 1-5
d. Al-Falaq ayat 1-5

18. Wahyu pertama tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad Saw sedang …
a. Tidur malam
b. Berkhalwat di Gua Hira
c. Haji Wada’
d. Berada di sekitar Ka’bah

19. Malam turunnya Al-Qur’an disebut malam….
a. Lailatul Qadar
b. Nuzulul Qur’an
c. Tilawatil Qur’an
d. Isra’ Mi’raj

20. Salah satu isi kandungan Al-Qur’an adalah tarikh, maksudnya yaitu …
a. Sejarah Islam
b. Hukum-hukum Islam
c. Ibadah-ibadah dalam Islam
d. Tingkah laku atau budi pekerti manusia

21. Isi ajarannya berupa do’a-do’a, zikir, dan lantunan nyanyian untuk Allah adalah salah satu kandungan dari kitab …
a. Taurat                                               c. Injil
b. Zabur                                                d. Al-Qur’an

22. Berikut ini yang bukan keutamaan kitab suci Al-Qur’an adalah …
a. Berisikan banyak cerita orang baik dan orang durhaka
b. Terpelihara kemurniannya
c. Menjadi petunjuk sepanjang masa
d. Yang membacanya mendapat pahala

23.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [١٥:٩]
Kandungan ayat di atas adalah …
a. Allah menurunkan kitab-kitab-Nya
b. Allah memerintahkan agar kitab-Nya dibaca
c. Allah akan menghukum orang yang tidak mengimani kitab-Nya
d. Allah menurunkan Al-Qur’an dan menjamin terpeliharanya

24. Shalat yang dilakukan mengiringi shalat wajib adalah……
a. Shalat Istisqo                                              c. Shalat Dhuha
b. Shalat Rawatib                                           d. Shalat Mutlak

25. Shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu, yang dilakukan SEBELUM shalat fardu disebut shalat sunnah…
a. Ba’diyah                                                      c. Muakkad
b. Qabliyah                                                      d. Mutlak

26. Ada 2 (dua) waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat sunah rawatib yaitu …
a. Sebelum subuh dan sesudah isya’
b. Sesudah subuh dan sesudah ‘asar
c. Sesudah asar dan sesudah isya’
d. Sebelum maghrib dan sebelum subuh

27. Di bawah ini Shalat Sunnah Rawatib Muakkad, kecuali…
a. 2 rakaat sebelum Maghrib
b. 2 rakaat setelah Maghrib
c. 2 rakaat sesudah Isya
d. 2 rakaat sebelum Subuh

28. Jumlah rakaat Shalat Sunah Rawatib yang muakkad dalam sehari semalam sebanyak …
a. 8 rakaat                                                   c. 10 rakaat
b. 9 rakaat                                                   d. 17 rakaat

29. Shalat memohon petunjuk, agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi adalah shalat…
a. Kusuf                                                     c. Istikharah
b. Istisqa                                                    d. Tahajjud

30. Śalat Tahiyatul Masjid dilaksanakan secara ….
a. Munfarid atau sendiri
b. Berjamaah
c. Berjamaah lebih utama
d. Munfarid lebih utama

31. Shalat Dhuha adalah śalat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar satu tombak (sekitar pukul 07.00 atau matahari setinggi sekitar tujuh hasta) hingga menjelang śalat Zuhur. Batasan minimal rakaatnya adalah…
a. 2 rakaat                                                       c. 4 rakaat
b. 3 rakaat                                                      d. 6 rakaat

32. Perhatikan śalat sunnah berikut ini!
1) Śalat Idain
2) Tarawih
3) Witir
4) Tasbih
5) Tahiyatul masjid
Śalat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarīd dan atau berjama’ah adalah…
a. 1, 2 dan 3                                                    c. 2, 3 dan 4
b. 3, 4 dan 5                                                    d. 1, 3 dan 4

33. Śalat sunnah yang tujuannya untuk meminta hujan akibat kemarau panjang adalah śalat….
a. Kusuf                                                          c. Istisqa
b. Khusuf                                                       d. Tahajjud

34. Śalat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal ….
a. 10 Zulhijjah                                               c. 12 Zulhijjah
b. 11 Zulhijjah                                               d. 13 Zulhijjah

35. Pada waktu melaksanakan śalat tasbih, jumlah seluruh bacaan tasbih adalah….
a. 200                                                             c. 400
b. 300                                                             d. 500

36. Di bawah ini adalah bacaan niat shalat …
a. Istisqo
b. Istikharah
c. Gerhana Matahari
d. Gerhana Bulan

37. Berikut ini niat shalat yang dikerjakan malam hari, KECUALI…
a. Usholli sunnatat tahajudi rok’ataini mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala.
b. Usholli sunnatadh dhuha rok’ataini mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala.
c. Usholli sunnatat tarawihi rok’ataini mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala.
d. Usholli sunnatal istikhoroti rok’ataini mustaqbilal qiblati ada’an lillahi ta’ala.

38. Macam-macam sujud selain sujud dalam rukun shalat berjumlah…
a. Satu                                                               c. Tiga
b. Dua                                                               d. Empat

39. Yang dimaksud Sujud Syukur yaitu sujud yang dilakukan …
a. Pada saat mengerjakan shalat
b. Diluar shalat
c. Ketika membaca atau mendengar ayat sajdah
d. Diluar shalat saat mendapatkan keberuntungan

40. Apabila membaca atau mendengar ayat sajdah, sebaiknya melaksanakan sujud…
a. Tilawah                                                       c. Sahwi
b. Syukur                                                         d. Qira’ah

41. Jika seseorang terhindar dari kecelakaan maut, maka dianjurkan melakukan…
a. Sujud Tilawah                                            c. Sujud Sahwi
b. Sujud Syukur                                             d. Banyak mengaji

42. Sujud yang dilakukan apabila orang lupa rukun salat disebut sujud…
c. Tilawah                                                        c. Sahwi
d. Syukur                                                         d. Qira’ah

43. Sujud syukur dilakukan sebanyak…
a. Satu kali                                                      c. Tiga kali
b. Dua kali                                                       d. Empat kali
44. Sujud sahwi dilakukan sebanyak…
a. Satu kali                                                    c. Tiga kali
b. Dua kali                                                     d. Empat kali

45. Apabila siswa mendapatkan info lulus Ujian Nasional maka dianjurkan sujud…
a. Tilawah                                                     c. Sahwi
b. Syukur                                                      d. Qira’ah

46. Perhatikan bacaan berikut!
سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَمَ وَلاَ يَسْهُوْ
Kalimat di atas dibaca pada saat …
a. Sujud Sahwi
b. Sujud Syukur
c. Sujud Tilawah
d. Sujud Dalam Shalat

47. Hal yang menyebabkan Sujud Sahwi diantaranya adalah …
a. Tidak membaca do’a iftitah
b. Lupa berwudhu sebelum shalat
c. Saat batal sholatnya
d. Lupa atau ragu jumlah rakaat shalat

48. Sujud sahwi dilaksanakan pada waktu …
a. Setelah bangkit dari ruku’
b. Setelah duduk tasyahud
c. Setelah tasyahud akhir sebelum salam awal
d. Setelah membaca al-Fatihah

49. Sujud tilawah dilakukan karena …
a. Adanya ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur’an
b. Membaca atau mendengar ayat sajdah
c. Banyaknya ayat sajdah dalam Al-Qur’an
d. Melihat tulisan ayat sajdah

50. Berikut ini adalah bacaan sujud tilawah…
a. سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَمَ وَلاَ يَسْهُوْ
b. سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ
c. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ
d. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ

Iklan

283 Komentar (+add yours?)

 1. clarisa
  Des 02, 2016 @ 23:06:49

  Minta tolong kirimkan jawaban. clarisavasthi29@gmail.com

  Balas

 2. vanya dayu tralika
  Des 03, 2016 @ 01:42:30

  minta jawabannya vtralika2@gmail.com

  Balas

 3. Hafizah indah
  Des 03, 2016 @ 12:30:19

  Mintak jawabannya

  Balas

 4. Ilham Eka Prawira
  Des 03, 2016 @ 13:49:29

  Minta Jawabannya.. ke email ilham.eka95@gmail.com makasih.. 🙂

  Balas

 5. Daffa Yuimujahida
  Des 04, 2016 @ 05:47:07

  minta jawabanya
  aje,daffa@yahoo.co.id

  Balas

 6. adika putra
  Des 04, 2016 @ 09:33:39

  Pak jawabanya?
  dead25108@gmil.com

  Balas

 7. adika putra
  Des 04, 2016 @ 10:28:31

  jawabanya ?

  Balas

 8. Bento Aryanto
  Des 04, 2016 @ 11:53:52

  Gan Tolong Minta Jawaban ?
  Email Braumeron@gmail.com
  Thx Kalo Sudah Dikasih Kak 🙂

  Balas

 9. ahmad
  Des 04, 2016 @ 12:06:21

  minta jawabanya
  ahmadqolby0505@gmail.com

  Balas

 10. bagus krisnanda
  Des 04, 2016 @ 12:19:43

  jawabanya mas tolong baguskrisn@gmail.com

  Balas

 11. ahmad
  Des 04, 2016 @ 12:34:02

  kunci jawaban

  Balas

 12. Ruly
  Des 04, 2016 @ 18:15:51

  Saya mau jawaban
  Rulyhandika2003@gmail.com

  Balas

 13. rocky hilala
  Des 16, 2016 @ 05:24:08

  minta jawabannya bang
  rockyhilala1991@gmail.com

  Balas

 14. Alen
  Jan 22, 2017 @ 20:05:22

  saya mau jawaban aliniindriana@gmail.com

  Balas

 15. fabelagria681@yahoo.com
  Feb 18, 2017 @ 02:18:24

  Minta jawabannya Gan Fabelagria681@yahoo.com

  Balas

 16. aliya adhana
  Feb 27, 2017 @ 16:57:51

  minta tolong kirimkan jawabannya : aliyaadhana09@gmail.com

  Balas

 17. aliya adhana
  Feb 27, 2017 @ 17:00:16

  kirimkan jawabannya,thanks…

  Balas

 18. Elma sari Siregar
  Mar 06, 2017 @ 00:15:37

  butuh jawaban nya @elmasari.siregar30@gmail.com

  Balas

 19. ifan
  Mar 14, 2017 @ 12:02:07

  tolong ane kirimi jawabannya ifan18.aprilianto@gmail.com

  Balas

 20. said Lubis
  Mar 14, 2017 @ 12:54:17

  jawabanya donk sohib
  ke saidel.labsy@gmail.com

  Balas

 21. Tolong kirimkan jawaban
  Apr 03, 2017 @ 02:50:12

  Tolong kirimkan jawabannya.
  thoriqfaiz21@gmail.com

  Balas

 22. dimas
  Mei 14, 2017 @ 04:25:16

  jawaban nya apa ya mas??

  Balas

 23. Teguh Zhee
  Mei 20, 2017 @ 07:10:40

  minta jawabannya bang Email : Zheejr4@gmail.com

  Balas

 24. bjn
  Jun 01, 2017 @ 08:06:44

  kirimkan jawabanya ke jihannurlatifaa@gmail.com

  Balas

 25. Qonita Nur Firdhanuari
  Agu 22, 2017 @ 01:08:00

  Balas

 26. miftahul arzaq
  Sep 10, 2017 @ 13:22:12

  tolong kirimin jawabannya

  Balas

 27. miftahul arzaq
  Sep 10, 2017 @ 13:22:59

  Balas

 28. putridinaa
  Sep 17, 2017 @ 12:58:54

  hi kak aku minta jawabannyaa dong tolong kirimkan email ke putridina412@yahoo.com ya maksih

  Balas

 29. Ayu
  Sep 24, 2017 @ 10:32:14

  Kak minta jawabannya ya..
  Terimakasih

  Balas

 30. novelhaikal@gmail.com
  Sep 24, 2017 @ 11:25:14

  hi kak aku minta jawabannyaa dong tolong kirimkan email ke
  novelhaikal@gmail.com

  Balas

 31. hendriyansyah
  Sep 24, 2017 @ 13:13:04

  mohon kirim kunci jawabanya ke hendri_karet@yahoo.co.id
  suwun

  Balas

 32. Ohmyeyes127
  Sep 24, 2017 @ 14:00:29

  Jawabannya?

  Balas

 33. Amanda
  Sep 24, 2017 @ 23:57:30

  Minta jawaban

  Balas

 34. saripuddin
  Sep 30, 2017 @ 09:09:16

  afwan bisa mnta jawaban nya ustaad

  Balas

 35. Tyas
  Okt 01, 2017 @ 03:20:34

  Bisa share jawabannya pak , email tyasatik1@gmail.com

  Balas

 36. Tyas
  Okt 01, 2017 @ 03:22:13

  Minta kunci jawabannya . Tks

  Balas

 37. zhifansa
  Okt 17, 2017 @ 08:52:04

  Bang…bisa minta kunci jawabannya zhifansa@gmail.com. thx

  Balas

 38. m.haziqmirza
  Nov 09, 2017 @ 12:50:54

  tolong kirim jawaban ke email saya likeipagt@gmail.com

  Balas

 39. Numan Alkin
  Nov 19, 2017 @ 03:02:57

  assalamualaikum, bisa minta kunci jawabannya kah?
  gmail : numanalkin95@gmail.com

  Balas

 40. ferdiana reva
  Nov 26, 2017 @ 12:04:01

  bisa kirim jawabannya kah? email: ferdiana.reva@gmail.com

  Balas

 41. mufida nugraheni
  Des 01, 2017 @ 09:01:34

  boleh minta kunci jawabannya? email : @mufidafida551@gmail.com

  Balas

 42. Muthia
  Des 03, 2017 @ 02:23:27

  Kunci jawaban ny kok g ada

  Balas

 43. Zaidan
  Des 03, 2017 @ 09:35:48

  minta jawabannya mas email = Hotarouo30@gmail.com

  Balas

 44. ade
  Des 03, 2017 @ 10:42:23

  bisa kirim jawabannya
  sitijohriajemurae@gmail.com
  klaw ada contoh soal UN dapa bagi saya..

  Balas

 45. Adinda NH
  Des 04, 2017 @ 07:14:09

  minta kunci jawaban nya mas @aindanh28@gmail.com

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Asal Pengunjung

" />

All Visitors

Visitors Negeri Jiran

%d blogger menyukai ini: