Soal Mid Semester 1 Pendidikan Agama Islam Kelas 10 Kurikulum 2013

mid semesterDownload Soal Pdfnya DISINI

Kalau butuh yang plus jawaban, silahkan cantumkan email di kolom komentar. Syukran.

Pilihlah jawaban a, b, c, d atau e yang paling benar.
1. Dibawah ini adalah cara-cara yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali ….
a. Bertafakkur
b. Berzikir
c. Sholat
d. Membaca dan mempelajari al-Qur’an
e. Berolah raga supaya sehat

2. Zikir mempunyai arti …
a. Mencintai Allah
b. Mengingat Allah
c. Mendekati Allah
d. Merenung
e. Berfikir mendalam

3. Zikir bisa dilakukan dengan menyebut nama-nama Allah berulang-ulang dengan menghadirkan rasa …
a. Sedih d. Gembira
b. Gelisah e. Rendah hati
c. Bahagia

4. Berzikir itu bisa dilakukan ….

a. Hanya di masjid
b. Hanya di tempat yang suci
c. Diwaktu tertentu dan tempat tertentu
d. Kapan saja dan di mana saja
e. Di masjid, musholla, rumah, dan sekolah

5. Allah swt. Memiliki Al-Asma Al-Husna yang mempunyai arti ….
a. Nabi-nabi yang baik
b. Nabi-nabi yang mulia
c. Nama-nama yang indah
d. Malaikat-malaikat yang taat
e. Makhluk-makhluk yang patuh

6. Menyerahkan segala urusan kepada Allah akan melahirkan sikap ….
a. Tawadhu’ d. Taqwa
b. Taqarrub e. Tasamuh
c. Tawakkal

7. Salah satu asma Allah swt. Adalah Al-Matin yang berarti …
a. Maha Lembut
b. Maha Pengasih
c. Maha Bijaksana
d. Maha Kokoh
e. Maha Mulia

8. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
Arti paling tepat untuk ayat di atas adalah …
a. Dan Allah memiliki nama-nama yang benar maka memohonlah dengan menyebut nama-nama-Nya
b. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka pergunakanlah nama-Nya
c. Dan Allah memilki nama-nama yang baik, maka jadikanlah untuk nama anak-anakmu
d. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka memohonlah dengan menyebut nama-nama-Nya
e. Dan Allah memiliki nama-nama yang hebat, maka memohonlah dengan kehebatan nama-nama-Nya

9. Kelanjutan dari ayat nomor 8 di atas adalah ….
a. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
b. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
c. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
d. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
e. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

10. Maksud dari hadits barang siapa menghafalkan Asma’ul Husna, maka ia akan masuk surga adalah …
a. Dengan menghafalkan dan membaca setiap hari
b. Dengan menghafalkan dan memahami artinya
c. Dengan menghafalkan, memahami, dan mengamalkan maknanya
d. Dengan menghafalkan dan berdoa dengannya
e. Dengan menghafalkan sehari-hari lafaznya

11. Nama Allah Al-Karim artinya …
a. Maha Mengetahui
b. Maha Melihat
c. Maha Pemurah
d. Maha Pengasih
e. Maha Penyayang

12. Arti dari ayat di atas adalah …
a. Hai manusia apa yang melalaikanmu dari Tuhan yang Maha Pemurah
b. Hai manusia apa yang kau perbuat kepada Tuhan Yang Maha Pemurah
c. Hai manusia apa kau tahu tentang Tuhan Yang Maha Pemurah
d. Hai manusia tahukah engkau bahwa Tuhan itu Maha Pemurah
e. Hai manusia apa engkau yang pemurah, ataukah Tuhan yang Maha Pemurah

13. Selain bermakna bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Dermawan Al-Karim juga bermakna …
a. Allah Maha memberi maaf
b. Allah Maha Perkasa
c. Allah Maha Lembut
d. Allah Maha Menghimpun
e. Allah Maha Indah

14. Al-Karim adalah Dia yang apabila berjanji menepati dan apabila member melebihi batas dari yang diharapkan. Pengertian ini dijelaskan oleh …
a. Imam Syafi’i
b. Imam Hanafi
c. Imam Maliki
d. Imam Al-Ghozali
e. Imam Al-Qurthubi

15. Nama Allah Al-Mu’min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti ….
a. Rasa tenang dan aman
b. Bisa dipercaya
c. Jujur dan tulus
d. Baik dan indah
e. Tulus dan ikhlas

16. Nama Allah Al-Mu’min berarti …
a. Maha dipercaya
b. Maha Jujur dan Tulus
c. Maha Baik dan Indah
d. Maha Pemberi rasa aman
e. Maha Pemberi kejujuran

17. Meneladani dan mengamalkan nama Allah Al-Mu’min artinya …
a. Berlaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari
b. Memberi rasa aman dan tenteram kepada orang lain dan lingkungan
c. Memberi sedekah kepada fakir miskin
d. Memberi kebaikan dan keihlasan
e. Memberikan keadilan dan kepastian hukum

18. Nama Allah Al-Wakil mengandung arti …
a. Allah Maha Pemelihara
b. Allah Maha Pemberi rizki
c. Allah Maha Pelindung
d. Allah Maha Pemberi wahyu
e. Allah Maha Pengatur

19. وَهُوَ عَلَىٰ ….. وَكِيلٌ
Kata yang paling tepat dalam ayat 62 Q.S. az-Zumar di atas adalah …
a. حَقَّ قَدْرِهِ
b. اللَّهِ
c. كُلِّ شَيْءٍ
d. عَمَلُكَ
e. كُلُّ نَفْسٍ

20. Arti dari ayat di atas adalah ….
a. Dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu
b. Dan Dia Maha Memelihara atas segala jiwa
c. Dan Dia Maha Pemelihara atas segala nafas
d. Dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu
e. Dan Dia Maha Membalas atas segala amal

21. Dalam masalah tawakkal Rasulullah saw. Bersabda “ …… untamu dan bertawakkallah kepada Allah”.
a. Juallah d. Naikilah
b. Kawinkanlah e. Gembalakanlah
c. Ikatlah

22. Nama Allah Al-Jami’ secara bahasa berarti Maha….
a. Menghitung d. Membalas
b. Mengumpulkan e. Memberi
c. Menciptakan

23. Di bawah ini adalah meneladani sifat Allah Al-Jami’, kecuali ….
a. Mempersatukan orang-orang yang berselisih
b. Melaksanakan solat berjamaah
c. Mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
d. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan
e. Berpartisipasi dalam kehidupan social masyarakat

24. Nama Allah Al-Adl berasal dari kata Adala yang berarti ….
a. Lurus dan sama
b. Tulus dan ikhlas
c. Jujur dan baik hati
d. Tenang dan damai
e. Bening dan murni

25. Wujud dari Maha Adilnya Allah adalah bahwa Allah itu memposisikan semua manusia dengan …
a. Berbeda-beda sesuai usianya
b. Berbeda-beda sesuai jenis kelaminnya
c. Sama dan sederajat
d. Sama tanpa membedakan tingat keimanan
e. Sama tanpa membedakan tingkat ketaqwaan

26. Di bawah ini adalah Asma’ul Husna kecuali ….
a. Al-Karim
b. Al-Muntaqil
c. Al-Mu’min
d. Ar-Razzaq
e. Al-Wakil

27. Nabi Ibrahim dilahirkan di wilayah kerajaan ….
a. Mesopotamia d. Babylonia
b. Syria e. Persia
c. Arabia

28. Makna kata Aurat menurut bahasa adalah di bawah ini, kecuali …
a. Aib d. Malu
b. Buruk e. Hitam
c. Buta

29. Batasan aurat bagi wanita muslimah adalah…
a. Mulai dari pusar sampai lutut
b. Mulai dari pusar sampai kaki
c. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan
d. Seluruh tubuh kecuali kepala dan kaki
e. Seluruh tubuh kecuali tangan dan kaki

30. Batasan bagi aurat laki-laki muslim adalah…
a. Mulai dari pusar sampai lutut
b. Mulai dari pusar sampai kaki
c. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan
d. Seluruh tubuh kecuali kepala dan kaki
e. Seluruh tubuh kecuali tangan dan kaki

31. Di bawah ini Seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan aurat (perhiasan) yang biasa terlihat kepada….
a. Ayahnya
b. Suaminya
c. Anak laki-lakinya
d. Saudara laki-lakinya
e. Teman laki-lakinya

32. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang busana muslim adalah …
a. QS. Almaidah : 3, dan Ali Imron: 11
b. Qs. Al-Ahzab: 60 dan QS. An-Nur: 33
c. QS. Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31
d. QS. An-Nisa: 59 dan An-Nur: 31
e. QS. An-Nisa: 31 dan Al-Ahzab: 59

33. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
Terjemah dari ayat di atas adalah ….
a. Hendaklah mereka menutupkan jilbab ke tubuh mereka
b. Hendaklah mereka menutupkan jilbab ke dada mereka
c. Hendaklah mereka mengenakan jilbab
d. Hendaklah mereka mengenakan kerudung
e. Hendaklah mereka mengenakan pakaian

34. Isteri-isteri nabi anak-anak perempuan nabi dan perempuan-perempuan mukminat diperintahkan memakai jilbab agar …
a. Lebih cantik dan menarik
b. Lebih anggun dan elegan
c. Meningkatkan harga diri
d. Lebih dikenal sebagai perempuan mukminat dan tidak diganggu
e. Lebih dikenal sebagai perempuan terhormat dan dihormati

35. Ayat tentang jilbab turun karena adanya gangguan dari orang-orang kafir terhadap wanita-wanita muslimah dan terutama istreri-isteri nabi yang menyamakan mereka dengan …
a. Istri mereka sendiri
b. Wanita-wanita kafir
c. Budak perempuan
d. Wanita-wanita nasrani
e. Wanita-wanita yahudi

36. “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga ….. “ (An-Nur:31)
a. Pandangannya d. Pakaiannya
b. Auratnya e. Perhiasannya
c. Harta suaminya

37. Banyak yang mengaku sebagai muslimah tetapi masih tidak malu mengumbar auratnya, padahal Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya rasa malu dan ….. selalu bergandengan kedua-duanya”. Isi dari titik-titik dalam hadits ini adalah
a. Keislaman d. Keimanan
b. Kebaikan e. Kedamaian
c. Keamanan

38. Sahabat nabi yang menjelaskan cacat unta kepada seorang pembeli demi kejujuran adalah …
a. Wasilah bin Iqsa
b. Iqsa bin Wasilah
c. Wasil bin Atha’
d. Atha’ bin Wasil
e. Wasilah bin Atha’

39. Dalam masalah kejujuran Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal bagi siapapun yang menjual barang dagangannya kecuali dengan menjelaskan …
a. Bahannya
b. Mutunya
c. Cacatnya
d. Harga belinya
e. Tempat pembuatannya

40. Dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan kata ….
a. As-sibqu d. As-sibtu
b. As-solah e. As-sabiq
c. As-sidqu

41. Lawan dari kata jujur dalam bahasa Arab adalah ….
a. Al-kibru d. Al-kabir
b. Al-kizbu e. Al-kalamu
c. Al-kitmu

42. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [٣٣:٧٠]Arti dari penggalan ayat di atas adalah …
a. Ucapkanlah perkataan yang baik
b. Ucapkanlah perkataan yang indah
c. Ucapkanlah perkataan yang sopan
d. Ucapkanlah perkataan yang fasih
e. Ucapkanlah perkataan yang benar

43. Diantara sikap yang muncul dari kejujuran adalah mampu mengemban amanah, orang yang mampu mengemban amanah disebut …
a. Al-Mu’min d. Al-Iman
b. Al-Amanah e. Al-Muslim
c. Al-Amin

44. Diantara factor keberhasilan nabi dalam berdakwah adalah karena ….
a. Kecerdasannya
b. Kepandaian nabi bertutur kata
c. Kepandaian nabi bergaul
d. Akhlaq nabi yang mulia
e. Sopan santun nabi yang indah

45. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur sebagai berikut ….
a. Jujur dalam niat, lisan, dan perbuatan
b. Jujur dalam solat dan zakat
c. Jujur dalam ibadah dan bekerja
d. Jujur kepada Allah dan manusia
e. Jujur kepada diri sendiri dan manusia

46. “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk …. “ kelanjutan dari ayat 8 surat Al-Maidah tersebut adalah ….
a. Marah kepada mereka
b. Berlaku keji
c. Berlaku tidak adil kepada mereka
d. Berbuat dosa
e. Dendam kepada mereka

47. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا… kelanjutannya adalah ….
a. أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
b. هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
c. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
d. مَعَ الصَّادِقِينَ
e. لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

48. “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah swt., dan bersamalah kamu dengan ….. “ kelanjutan ayat 119 surat at-Taubah ini adalah …
a. Orang-orang yang baik
b. Orang-orang yang jujur dan benar
c. Orang-orang pintar
d. Orang-orang yang soleh
e. Orang-orang yang beriman

49. Rasulullah Saw bersabda, “Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran ……” kelanjutannya adalah …
a. Dan kebenaran akan membuatmu aman
b. Dan kebenaran menuntunmu ke surga
c. Dan kejujuran itu baik
d. Dan kejujuran itulah yang benar
e. Dan kejujuran adalah ciri keimanan

50. “Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena ….”
a. Kedustaan itu dosa
b. Kedustaan menuntunmu kepada dosa
c. Dusta itu ciri-ciri orang munafik
d. Dusta itu buruk sekali
e. Kedustaan menuntunmu pada kejahatan

Iklan

738 Komentar (+add yours?)

 1. Paris
  Des 12, 2016 @ 11:03:30

  Kunci jawabannya kak?

  Balas

 2. M. Fauzi manalu
  Des 12, 2016 @ 15:13:20

  Bagus

  Balas

 3. muhammad Adrian
  Des 13, 2016 @ 13:32:48

  Jawabanya kak

  Balas

 4. muhammad Adrian
  Des 13, 2016 @ 13:34:45

  Jawabanya kak adrianbasri20@gmail.com

  Balas

 5. redzko ananda
  Des 14, 2016 @ 17:22:03

  jawabanya dong redzkoadnan@gmail.com

  Balas

 6. Anden Setya R
  Des 15, 2016 @ 10:55:25

  jawabannyaa..
  kirim ke.. andensr78@gmail.com

  Balas

 7. graciea
  Des 16, 2016 @ 12:20:15

  jwbannya dong om graciea.gisella@gmail.com

  Balas

 8. ahmad fadil
  Des 18, 2016 @ 15:26:52

  jawabannya

  Balas

 9. ahmad fadil
  Des 18, 2016 @ 15:28:19

  jawabannya email me ; ikhwanur01@gmail.com

  Balas

 10. Dinda
  Jan 12, 2017 @ 11:00:25

  Jawabannya kak?

  Balas

 11. Dinda
  Jan 12, 2017 @ 11:11:34

  Kak boleh minta jawabannya?

  Balas

 12. rofian
  Jan 12, 2017 @ 13:05:53

  jawabanya

  Balas

 13. aris
  Jan 14, 2017 @ 02:29:58

  Balas

 14. nanda yantronika
  Jan 27, 2017 @ 22:32:14

  Balas

 15. awy
  Feb 05, 2017 @ 12:40:35

  Jawabannya dong

  Balas

 16. Aprilia.sahputri@yahoo.com
  Feb 15, 2017 @ 01:50:10

  Jawabannya kaaa

  Balas

 17. Nenkq Amk Bunda
  Feb 18, 2017 @ 13:04:07

  Jawabannya ya.. amknet3@gmail.com

  Balas

 18. SMAU AU
  Feb 28, 2017 @ 03:14:43

  smau.au9@gmail.com jawabannya ya

  Balas

 19. Awang
  Feb 28, 2017 @ 13:51:45

  Jawabannya om , email: bm620411@gmail.com

  Balas

 20. said Lubis
  Mar 14, 2017 @ 12:36:07

  makasi sohib..
  jawabannya kirim ke saidel.labsy@gmail.com

  Balas

 21. aditya
  Mar 17, 2017 @ 08:39:34

  Jawabannya donk kak
  email : adityahalim17@gmail.com

  Balas

 22. elfiera
  Mar 19, 2017 @ 07:01:44

  jawabannya dong

  Balas

 23. Lovia
  Mar 19, 2017 @ 11:13:08

  Minta jawabnnya kak

  Balas

 24. dinda putri arivia
  Mar 28, 2017 @ 06:57:08

  kak minta jawabannya email : dindaptarv@gmail.com

  Balas

 25. Arisma
  Mar 30, 2017 @ 23:37:53

  Balas

 26. dita
  Mar 31, 2017 @ 00:53:50

  assalamualaikum,, minta jawabannya

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Asal Pengunjung

" />

All Visitors

Visitors Negeri Jiran

%d blogger menyukai ini: